Multi-Trans


A tartalomhozBun venit la Multi-Trans S.A. !


S.C. Multi-Trans S.A. este membru:
Anunț

SC. Multi-Trans S.A. informează publicul de călător că începând cu data de 18.09.2020, va începe distribuirea abonamentelor gratuite pentru elevi, în conformitate cu OUG nr.70/2020, a H.G. nr.435/2020 precum și a H.C.L. nr. 271/2020.


ANUNȚ - GRATUITATE ELEVI


Elevii care frecventează instituțiile de învățământ preuniversitar acreditat/autorizat de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Sf. Gheorghe vor beneficia de gratuitatea serviciilor publice de transport local conform prevederilor OUG nr.70/2020, a H.G. nr.435/2020 precum și a H.C.L. nr. 271/2020.

a) Elevii cu domiciliul în municipiul Sf.Gheorghe și de pe raza administrativ-teritorială a municipiului (Chilieni, Coșeni, C. Frumos) pot obține lunar, (pe toată perioada anului) abonamente gratuite:

Acte necesare pentru obținerea abonamentelor gratuite:

Pentru elevii cu vărsta de peste 16 ani:

- xerocopia carnetului de elev completat integral (toate rubricile), semnat și ștampilat pentru anul școlar în curs;
- la solicitarea abonamentului gratuit vor prezenta actul de identitate în original.

Pentru elevii cu vârsta de sub 16 ani:

Obținerea abonamentului gratuit în fiecare lună (pe toată perioada anului) se va face de către părintele/tutorele legal al elevului (cel din urmă va face dovada calității de tutore cu actul legal) pe baza următoarelor acte:

- xerocopia carnetului de elev completat integral (toate rubricile), semnat și ștampilat pentru anul școlar în curs;
- se va prezenta certificatul de naștere al elevului în original precum și cartea de idenntitate al părintelui/tutorelui în original.

Punctele de eliberare al abonamentelor gratuite în cazurile de mai sus sunt:

- Stația Gara C.F.R. - Chioșc vânzare bilete din incinta gării C.F.R.
- Stația Casa cu Arcade: - Chioșc vânzare bilete - intersecția str. Kós Károly și str. Kriza János.
- Stația Cap Linie Cv. Simeria: - Chioșc vânzare bilete str.Berzei.


b) Elevii domiciliați în altă localitate față de unitatea de învățământ, (domiciliul în afara mun. Sf. Gheorghe și a razei administrativ-teritoriale a municipiului) beneficiază de gratuitatea transportului în comun, pe durata cursurilor (anului școlar) și vor depune la începutul fiecărui semestru la secretariatul unității de învățământ o cerere prin care solicită eliberarea adeverinței care atestă calitatea de elev înmatriculat la unitatea de învățământ din mun. Sf. Gheorghe și de pe raza administrativ-teritorială a municipiului, în vederea deplasării cu titlu gratuit de la domiciliu la unitatea școlară.

Acte necesare pentru preluarea abonamentelor gratuite:

Pentru elevii cu vărsta de peste 16 ani:

- adeverința eliberată de unitatea de învățământ în original;
- xerocopia carnetului de elev completat integral (toate rubricile), semnat și ștampilat pentru anul școlar în curs;
- la solicitarea abonamentului gratuit vor prezenta actul de identitate în original.

Pentru elevii cu vârsta de sub 16 ani:

Obținerea abonamentului gratuit în fiecare lună (pe toată perioada anului) se va face de către părintele/tutorele legal al elevului (cel din urmă va face dovada calității de tutore cu actul legal) cu următoarele acte:

- adeverința eliberată de unitatea de învățământ în original;
- xerocopia carnetului de elev completat integral (toate rubricile), semnat și ștampilat pentru anul școlar în curs;
- se va prezenta certificatul de naștere al elevului în original precum și cartea de idenntitate al părintelui/tutorelui în original.

Eliberarea acestor abonamente se va face exclusiv la secretariatul S.C. Multi-Trans S.A., situat în mun. Sf.Gheorghe, str.Császár Bálint, nr.6.

Anunț

Pentru a oferi călătorilor noștri un transport public în siguranță, Multi-Trans S.A. instituie următoarele reguli generale de organizare și desfașurare a transportului public de persoane pe perioada stării de alerta:

- accesul în mijloacele de transport este condiționat de purtarea obligatorie a unei măști medicale sau non-medicale, care să acopere gura și nasul, care trebuie purtat obligatoriu atât în stațiile de îmbarcare/debarcare, cât și pe toată durata călătoriei;

- numărul maxim de pasageri permis este limitat la cel mult jumatate din capacitatea maximă de transport a autobuzului și cu respectarea distanței minime de 1-1,5 metri între călători;

- la îmbarcare/debarcare, cât și pe timpul deplasării, pasagerii vor respecta o distanță de minim 1-1,5 metri de celălalt;

- accesul călătorilor în mijloacele de transport în comun se va realiza doar pe ușa din partea frontală a vehiculului, iar coborârea pe cealaltă ușă/celelalte uși;

- au fost marcate cu semne vizibile de culoare verde locurile permise pentru transportul pasagerilor și cu semen roșii cele restricționate, astfel încât să se păstreze distanța de minim 1-1,5 metri între pasageri;

- asigurăm maximizarea ratei de ventilație a sistemului de aer condiționat (fără recircularea aerului din interior) și se vor menține ferestrele deschise (când este posibil) în timp ce vehiculul este în funcțiune;

- autobuzele de transport public sunt dezinfectate periodic, de două ori pe lună cu substanțe biocide autorizate și de două ori pe zi cu substanțe pe bază de alcool sanitar și clor;

- toate autobuzele sunt dotate cu dispensere pentru a vă dezinfecta mâinile. Dispenserele sunt aprovizionate la timp cu material igienizant autorizat.

Anunț

Program de circulație
linia 18
de la
stația Casa cu arcade până la Șugaș-Băi.

Marți-Duminică
Dus: 10:00 și 16:00
Întors:
13:00 și 19:00

Anunț

ANUNȚ
privind organizarea selecției candidaților pentru
funcția de Consilier juridic (cu timp parțial de lucru)


S.C. Multi-Trans S.A.
cu sediul în Sf. Gheorghe, judetul Covasna anunță organizarea selecției candidaților pentru funcția de Consilier juridic (cu timp parțial de lucru)

Detalii privind condițiile de candidare, criteriile de selecție și documente necesare pentru depunerea candidaturii se pot consulta la sediul societății si pe pagina de web: www.multitrans.ro

Documente necesare se poate descărca aici.

Anunț

Multi-Trans S.A. informează publicul călător că, începând cu data de 2 iunie 2020 compania va relua cursele pentru călători după programul normal. Abonamentele din luna martie vor putea fi folosite pâna pe 9 iunie, între timp putând fi achiziționate abonamentele pentru luna iunie din locațiile obișnuite.
Urcarea se va face din nou pe partea din față a autobuzului, unde va fi prezentat biletul sau abonamentul, iar coborârea se face pe ușa / ușile din spate. Conform măsurilor de protecție în vigoare, călătorii sunt obligați sa poarte masca de protecție în interiorul autobuzelor și sa păstreze o distanță adecvată fațp de ceilalți călători. Pentru a putea folosi mijloacele de transport în comun în siguranță, clienții sunt rugați să achiziționeze biletele de la punctele de distribuție cunoscute, înaintea efectuarii călătoriei.
Autobuzele vor fi dezinfectate în mod regulat de catre o companie specializată, și zilnic de către angajații societății noastre. La urcare în autobuzele urbane vor fi montate dozatoare cu soluții dezinfectante autorizate.

Anunț

Multi-Trans S.A. informează publicul călător că începând de luni, 17 septembrie 2018, compania noatra înființeaza o linie noua de autobuz spre Arena Sepsi, astfel îndeplinind solicitările venite din partea locuitorilor orașului.
Linia noua cu numarul 5 va porni de la capat de linie din strada Berzei, va opri în toate stațiile de pe linia 1, și de la Gara CFR parcurge spre Arena Sepsi oprind în vecinatatea magazinului Kaufland.

Anunț

privind
rezultatul susținerii probei scrise și a interviului de catre candidații
pentru postul de membru în Consiliul de Administrație
al
S.C. Multi-Trans S.A.Lista candidaților admiși:

1) Godra Arpad


Sfântu Gheorghe, la data de 19 iunie 2017


Comitetul de nominalizare

Anunț

privind
rezultatul verificării dosarelor depuse de către candidații
pentru postul de membru în Consiliul de Administrație
al
S.C. Multi-Trans S.A.Lista candidaților admisi:

Godra Árpád

Sfântu Gheorghe, la data de 16 iunie 2017

Comitetul de nominalizare

Anunț

privind organizarea selecției candidaților pentru
Consiliul de Administrație al S.C. Multi-Trans S.A.S.C. Multi-Trans S.A. cu sediul în Sf. Gheorghe, județul Covasna anunță organizarea selecției unui candidat, membru în Consiliului de Administrație în perioada 15-17 iunie 2017, cu respectarea prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 cu completările și modificările ulterioare.

Detalii privind condițiile de candidare, criteriile de selecție și documente necesare pentru depunerea candidaturii se pot consulta la sediul societății și pe pagina de web: www.multitrans.ro

Documente necesare se poate descărca aici

Anunț

privind
rezultatul susținerii probei scrise și a interviului de către candidații pentru funcția de Director General
al
S.C. Multi-Trans S.A.


Lista candida
ților admiși:

1) Tittesz Zoltán

Sfântu Gheorghe, la data de 27 iunie 2014

Comitetul de nominalizare

Anunț

privind
rezultatul verificării dosarelor depuse de către candidații
pentru funcția de Director General
al
S.C. Multi-Trans S.A.


Lista candida
ților admisi:

1) Tittesz Zoltán

Sfântu Gheorghe, la data de 26 iunie.2014

Comitetul de nominalizare

Anunț

ANUNȚ
privind organizarea selecției candidaților pentru
funcția de Director General al S.C. Multi-Trans S.A.


S.C. Multi-Trans S.A. cu sediul în Sf. Gheorghe, județul Covasna anunță organizarea selecției candidaților pentru funcția de Director General în perioada 26-30 iunie 2014, cu respectarea prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011.
Detalii privind condițiile de candidare, criteriile de selecție și documente necesare pentru depunerea candidaturii se pot consulta la sediul societății și pe pagina de web: www.multitrans.ro

Ducumentație/Formulare:


EVALUAREA
ȘI SELECȚIA PREALABILĂ A CANDIDAȚILOR PENTRU FUNCȚIA DE DIRECTOR GENERAL AL S.C. Multi-Trans S.A. aici

Anexa 1 - Declarație de consimțământ aici
Anexa 2 - Declara
ție pe propria răspundere aici

Anunț

privind
rezultatul susținerii probei scrise și a interviului de către candidații
pentru postul de membru în Consiliul de Administra
ție
al
S.C. Multi-Trans S.A.

click aici

Anunț

privind
rezultatul verificării dosarelor depuse de către candidații pentru postul de membru în
Consiliul de Administra
ție
click aici

Anunț

privind organizarea selecției candidaților pentru
Consiliul de Administratie al S.C. Multi-Trans S.A.


S.C. Multi-Trans S.A. cu sediul în Sf. Gheorghe, județul Covasna anunță organizarea selecției candidaților pentru membrii Consiliului de Administratie în perioada 28-30 mai 2013, cu respectarea prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011.
Detalii privind condițiile de candidare, criteriile de selecție și documente necesare pentru depunerea candidaturii se pot consulta la sediul societății și pe pagina de web: www.multitrans.ro

Ducumentație/Formulare:

EVALUAREA ȘI SELECȚIA PREALABILĂ CANDIDILOR PENTRU CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. Multi-Trans S.A. aici
Anexa 1 - Declara
ție de consimțământ aici
Anexa 2 - Declara
ție pe propria răspundere aici

Anunț

Chioșcul de vânzare a biletelor si al abonamentelor din stația Gara CFR s-a mutat cu 100 de metri mai departe (dreapta, lângă locomotiva de epocă expusă).

Anunț

Începând cu data de 15.07.2011, călătorii vor putea urca în autobuze doar pe ușa din față (cu prezentarea legitimației de călătorie) și vor coborî pe cea din spate.

Anunț

Am înlocuit biletele de călătorie de tip vechi cu unele noi, moderne, bilingve și securizate. Acestea au fost puse în vânzare începând cu luna iunie. Până la data de 15 iulie, biletele de tip vechi achiziționate de publicul călător vor fi valabile în paralel cu cele noi. Începând cu data de 16 iulie, vor fi valabile doar biletele noi, iar în perioada 16-31 iulie biletele de călătorie de tip vechi se vor putea preschimba pe bilete noi la sediul societății.

Anunț

Începând cu 13 ianuarie 2011, vă oferim posibilitatea (la sediul nostru) să achitați contravaloarea serviciilor nostre și cu ajutorul cardurilor de debit sau credit.

Anunț

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe și Operatorul de transport S.C MULTI-TRANS S.A. în baza prevederilor H.C.L. nr. 287/2010, de comun acord, au convenit asupra modificării și completării capitolului VI. Sancțiuni al Regulamentului de desfășurare al serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate.
Hot
ărârea și regulamentul se poate descărca aici.


Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe